ABSORPTION

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Det man önskar är att reducera energin i en ljudvåg, vilket fysikaliskt innebär att ljudenergin transformeras till värme i ett material, och detta kallar man att ljudet absorberas i materialet.

I inomhusmiljöer och på arbetsplatser där ett större antal personer vistas används ofta ljudabsorbenter i form av undertak, skärmar, bafflar, möbler, gardiner, mattor, växter osv.

Absorbenter används för att hindra ljudet från att spridas vidare i lokaler. På så sätts kortas efterklangen i ett rum, vilket i de flesta fall kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

 

Hur bra ett material fungerar som en absorbent kan kontrolleras genom en laboratoriemätning, vilken utförs i ett efterklangsrum. Ett rum med mycket eko. Förenklat jämför man rummets egen efterklangstid utan någon produkt med efterklangstiden efter att en produkt placerats i rummet. Man får då ut hur mycket ljud en produkt absorberar genom att beräkna absorptionsfaktorn eller ta fram vilken absorptionsarea produkten har. Detta betyder att man kan mäta upp ett material eller produkt oavsett utseende på den. Vanligtvis mäts efterklangstiden upp genom att ljud sätts igång till en konstant nivå och stängs sedan av och efterklangstiden är sedan den tid som ljudet tar på sig att reduceras med 60 dB. Enklare jämförelsemätningar av ljudabsorption i syfte att utröna om ett material är bättre än en annat kan också göras genom mätning i Kundts rör.

 

De standarder som vi använder och är ackrediterade för gällande laboratoriemätningar av ljudabsorption är SS-EN ISO 354, SS-EN ISO 11654 och SS 25269.

För rörmätning är vi inte ackrediterade men mätningen görs enligt standard SS-EN 10534-1.

Urval kunder

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015